Κενές Θέσεις Εργασίας
Λίστα θέσεων εργασίας. Mπορείτε να επιλέξετε τις θέσεις του ενδιαφέροντός σας πριν από την αποστολή βιογραφικού ή να υποβάλλετε το βιογραφικό σας χωρίς να επιλέξετε συγκεκριμένη θέση.

Προσφορές Εργασίας

Επιλογή μιας ή περισσότερων Προσφορών
 Θέση 
 Αρ. Αναφοράς Θέσης 
 Λεπτομέρειες Θέσης 
  
  Embedded FW/SW Engineer - (Athens)  ASWENG091120

Embedded FW/SW Engineer - (Athens)

Scope

As part of a multicultural/international HW/FW developing team, the engineer will develop microcontroller firmware for IoT/Cloud smart products used in innovative monitoring and measurement applications for electrical protection equipment.

Responsibilities

The Embedded FW/SW Engineer has the following responsibilities:

 • Develop from scratch or extend already existing company proprietary C/C++ microcontroller code for:
  • Bare-metal, task-based or RTOS application structures,
  • Microcontroller peripherals and interrupts in an efficient manner,
  • Standard (Modbus/RTU, Modbus/TCP) or proprietary device-to-device communication protocols.
  • Communication module (LoraWAN, Wifi, Bluetooth LE, GSM, GPS, etc) interfacing using UART(AT) or SPI,
  • Bootloaders,
  • Device configuration and non-volatile operations (EEPROM, Flash, etc),
  • Network/Cloud time synchronization and Real Time Clocks,
 • Extend/modify already existing embedded web server code and HTML/JS/CSS code.
 • Extend/modify already existing code for embedded SNMP agents.
 • Create/Extend/Modify user code for existing embedded Linux platforms.
 • Creating test plans and perform thorough testing/validation of the developed code using software and hardware laboratory tools.
 • Configure, manage, and interact with Cloud platforms connected to the developed devices.
 • When requested/needed:
  • Prepare Cloud/device status client reports from operating field devices.
  • Prepare unit/routine test reports for internal or client use.
 • Prepare code documentation and code module libraries.
 • Assemble devices under test and perform minor HW changes using laboratory tools (soldering iron, screwdriver assembly).
 • Contribute to team efforts and needs.
 • Follow team development processes (Comments, code interfaces, mini-APIs)

Job Requirements

 Bachelor of Science in Electrical Engineering or Computer Science, Master is a plus.

 • Minimum 5 years of experience in embedded firmware/software development.
 • Proven experience in developing code for PIC, AVR and ARM microcontrollers.
 • Proven experience in developing code for IoT embedded communication modules (Wifi, BLE, GSM, etc).
 • Working experience with Web protocols (HTTP, DNS, SSL, etc), IoT protocols (MQTT, etc) and Cloud platforms (Microsoft Azure, AWS, etc).
 • Working experience with laboratory tools (bench power supplies, multimeters, oscilloscope, soldering iron).
 • Familiarity with terminal utilities (PuTTY, etc).
 • Familiarity with network debugging tools (Wireshark, Postman, Webhook, etc).
 • Familiarity with window applications in .NET (C#).
 • Familiarity with electronic CAD design tools (Altium, Eagle).
 • Strong organizational and time management skills with emphasis on handling details.
 • Proficient oral and written communication skills in Greek and English
 • This position requires approximately 30% travel

 Personal Attributes / Additional Skills

 • Diligence
 • Teamwork
 • Result-driven work
 • Willingness to learn
 • Problem Solving
 • Working well under pressure and thrive in a demanding environment

Please note that after the screening of all the CVs received, only candidates who meet the requirements of the job will be contacted to arrange an interview. All applications are considered strictly confidential.